IKI: Intergate Könyvelő Iroda - Szolnok | Könyvelés | Bérszámfejtés | Cégalapítás |
Jogi nyilatkozat
Az oldal használatáról

Az Intergate 2000 Bt (továbbiakban Tulajdonos) honlapjának használata során felmerülnek bizonyos feltételek, melyeket azzal, hogy Ön az oldalunkat látogatja, tudomásul vesz és elfogadja. Az általunk üzemeltetett lap kizárólagos tulajdonunkat képezi és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll.

Ide értendő a weboldalon fellelhető összes adatbázis és azok tartalma (szövegek, tanulmányok, cikkek, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára). A www.intergate.hu és www.intergate.eu oldalainak tartalma, leírásai, képei teljes egészében vagy részben a Tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásával vehetőek át, illetve illeszthetőek be oldalakra, azzal a feltétellel, ha azokon a lapunk (www.intergate.hu, www.intergate.eu) adatforrásként feltüntetésre kerül.

Az üzemeltető mindennemű változtatás – ide értve az esetleges szüneteltetés és akár a megszüntetés – jogát fenntartják.

Felhasználói információk

Az 1992. évi LXIII. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint a látogatók, felhasználók által megadott személyes adatokat az üzemeltetők bizalmasan, a hivatkozott törvényben foglaltak maradéktalan figyelembevételével kezelik, harmadik félnek azokat – a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve – hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább.

Információk gyűjtése az egyes oldalak látogatottságáról automatikusan történik, ezek egyes egyéneket nem azonosítható módon, statisztikai célokat szolgálva kerülnek feldolgozásra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A fent hivatkozott törvény értelmében:

  • személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Kommunikáció a felhasználóval

Ha egy felhasználó általános információkéréssel fordul az oldalhoz, meg kell adnia személyes adatait (pl. elérhetőségét). A tulajdonos a személyes adatok segítségével válaszol a kérdésekre, és ezt használja fel a további levelezésben is. Az információt válaszkezelési statisztika stb. készítésére is felhasználjuk. A statisztika összesítve készül, és nem őrzünk meg neveket vagy egyéb személyes adatokat. Az összegyűjtött személyes adatokat semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Oldalunkon időről időre információt kérhetünk a felhasználóktól felmérések és regisztrációs ívek útján. E felmérésekben vagy regisztrációs ívekben a részvétel teljes mértékben önkéntes, azaz a felhasználó eldöntheti, hogy eljuttatja-e hozzánk a kért információt. A kért információ lehet például elérhetőségi adat (név és cím), vagy demográfiai adat (nem, kor, végzettség). A felméréseknél gyűjtött információt az oldal használatának és a felhasználók elégedettségének figyelésére és javítására használjuk fel. A regisztrációs ívek esetében az elérhetőségi adatokat a résztvevők regisztrálására, adatbázisunk frissítésére használjuk.

Hiperhivatkozások

A web oldalink számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmazhat, amelyek más weboldalakra vezetnek. Ezek tartalmáért és üzemeltetőik adat- és információvédelmi gyakorlatáért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget vállalni nem tudunk.

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre, információkra (beleértve a szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadóak.

 

k?rjen aj?nlatot
?ltal?nos szerzod?si felt?telek