IKI: Intergate Könyvelő Iroda - Szolnok | Könyvelés | Bérszámfejtés | Cégalapítás |

Könyvviteli szolgáltatások:

a) Könyvvezetés az Ügyfél jogállása szerint
irányadó kettős könyvvitel, vagy egyszeres könyvvitel rendszerében:

 • Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése.
 • Vevők analitikus nyilvántartása.
 • Szállítók analitikus nyilvántartása.
 • Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása
 • Év végi zárás
 • b) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint
  meghatározott formában:

 • Mérleg elkészítése.
 • Eredmény-kimutatás elkészítése.
 • Kiegészítő melléklet elkészítése
 • c) Letétbehelyezés, közzététel

  d) Sajátos beszámolási kötelezettségek

 • Előtársasági beszámoló elkészítése
 • Átalakulás számviteli feladatai

 • Adózási szolgáltatások:

  a) adómegállapítás:

 • az ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége
  összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján,
  és erről tájékoztatás az ügyfél részére az adófizetési határidő előtt,
 • b) az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:

 • Havi bevallás (Art. 31.§/2/)
 • Áfa bevallás az ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint.
 • Társasági adóbevallás és kapcsolódó bevallásai.
 • Munkáltatói Szja bevallás.
 • Egyéb adók bevallása.
 • c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása

  d) Adónyilvántartások vezetése:

 • Levont adók, járulékok nyilvántartása.
 • Áfa nyilvántartás vezetése.
 • e) Adatszolgáltatás:

 • Adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatás.
 • Egyéb adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.
 • f) Helyi adó bevallása:

 • Helyi iparüzési adó bevallása.
 • g) Adófolyószámla egyeztetés.

  h) Közreműkődés a könyvvizsgálat előkészítésében és
  lebonyolításában.

  i) Közreműkődés adóhatósági ellenőrzések során.

  k?rjen aj?nlatot
  ?ltal?nos szerzod?si felt?telek