IKI: Intergate Könyvelő Iroda - Szolnok | Könyvelés | Bérszámfejtés | Cégalapítás |

Könvyvizsgálat

Az elmúlt 15 évben általunk könyvelt számos cég könyvvizsgálatra kötelezett volt.
A könyvvizsgálókkal partneri kapcsolatot alakítottunk olyannyira, hogy bármilyen szakmai kérdésünk merül fel. készséggel válaszolnak. Ezt az jelenti számunkra, hogy az együttműkődés sikeres.

A számviteli törvény az alábbi gazdálkodókra határozza meg a könyvvizsgálati kötelezettséget:

  • vállalkozó,
  • államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá
  • az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény,

amennyiben teljesül az értékhatárra és az állományi létszámra vonatkozó előírás.

A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre (pl.: társasház, egyesület, alapítvány, befektetési alap, stb.) külön kormányrendeletek határozhatnak meg szigorúbb szabályokat.

A Számviteli törvény alapján nem kötelező a könyvvizsgálat a 2012. évtől induló üzleti évben, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

  1. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és
  2. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

2014-től induló üzleti évre a fenti 200 millió forintos értékhatár 300 millió forintra fog változni.

k?rjen aj?nlatot
?ltal?nos szerzod?si felt?telek