IKI: Intergate Könyvelő Iroda - Szolnok | Könyvelés | Bérszámfejtés | Cégalapítás |Şirketimiz 1991 yılında kurulmuş olup, 1998 yılından itibaren Macaristan'ın Solnok şehrinde muhasebe hizmetleri sunmaktadır.
Şirket kurulmasından, izinlerin alınmasına, aylık bordro hesaplarından,
yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve bilançoya kadar komple hizmet sunmaktayız.

Firmamız, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda muhasebe desteği sağlamaktadır;
Macar mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması,
Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması.

Bordro Hizmetleri
Şirketimiz bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak müşterilerine aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır;
Personel maaş bordrolarının hazırlanması veya kontrolü
Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin yapılması
Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
Işe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması

Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerine Yönelik Hizmetler
KDV, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar (merkezi) ve belediye (yerel) vergisi beyannamelerinin ve bilançonun hazırlanması

Iletişim için künyemize bakınız

k?rjen aj?nlatot
?ltal?nos szerzod?si felt?telek